PROJEKT ZESPOŁOWY - TYDZIEŃ EUROPEJSKI

W maju obchodziliśmy w szkole Tydzień Europejski. W czasie trwania tego tygodnia uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkursach wiedzowych. Na apelu podsumowującym klasy starsze brały również udział w konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Dodatkowo każda klasa przygotowywała plakat i prezentację o wybranym państwie. Podczas takiego apelu mogliśmy się dużo i szybko nauczyć. Zresztą popatrzcie sami:

Anglię przedstawiała klasa 1a:

Grecję klasa 3b:

Hiszpania w wykonaniu klasy 4a:

Nie zapomnieliśmy o naszej Ojczyźnie. Polska - klasa 3c:

Był również zespół ABBA ze Szwecji (klasa 3a):

W barwach Holandii wystąpiła  klasa 5a:

Danię przybliżyła nam klasa 6: