OSIĄGNIĘCIA GRUPOWE W ROKU SZKOLNYM  2000/2001

 

 

OSIĄGNIĘCIA GRUPOWE W ROKU SZKOLNYM 2001/2002

 

 

OSIĄGNIĘCIA GRUPOWE W ROKU SZKOLNYM 2002/2003

 

OSIĄGNIĘCIA GRUPOWE W ROKU SZKOLNYM 2003/2004

 

OSIĄGNIĘCIA GRUPOWE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005
 

OSIĄGNIĘCIA GRUPOWE W ROKU SZKOLNYM  2005/2006
 OSIĄGNIĘCIA GRUPOWE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
 

            gminne:

 

 powiatowe:
 

 

ogólnopolskie: