ZAJĘCIA NA BASENIE

    Od 2006 roku w ramach wychowania fizycznego realizowana jest w szkole nauka pływania w wymiarze jednej godziny tygodniowo, co sprawiło, że blisko 100% uczniów objętych nauką, posiada umiejętność pływania w stopniu podstawowym.
W obecnym roku szkolnym  w zajęciach na basenie "Atol" w Oleśnicy udział biorą u
czniowie z klasy 3.