Lista kandydatów przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2016/17

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/17

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

PROCEDURY REKRUTACJI

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie dziecka

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczącej rodziny wielodzietnej

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 5 - Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu/pobieraniu nauki

Wniosek o przyjęcie dziecka na świetlicę szkolną