RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2016/2017
 

 

 NAZWISKO I IMIĘ

Przewodniczący


JERZY CHRZAN
 

Z-ca  

URSZULA ANTOS
 

Sekretarz
DOMINIKA SKORUPKA- JOŃCZYK
 
Skarbnik  

JUSTYNA SADKOWSKA

 


Konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy rachunek nr:

75 9584 1047 3005 0500 0651 0001

 

wpłaty na Radę Rodziców:

jedno dziecko - kwota 20zł,

dwoje dzieci i więcej - kwota 30 zł

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców

Preliminarz wydatków Rady Rodziców