PROJEKTY ZESPOŁOWE

 

1. DZIEŃ MATEMATYKI

Projekt ten realizowali wszyscy uczniowie. Klasy I-III realizowały zadania Nasza klasa w liczbach, uczniowie klas IV i V - Nasza szkoła w liczbach, a klasa VI - Twardogóra w liczbach.

ZADANIE KLAS PIERWSZYCH - klasy pierwsze obliczały ilość osób w klasie, wyróżniały uczniów ze względu na kolor oczu, włosów, porównywały ilość chłopców i dziewcząt. Otrzymane wyniki uczniowie przedstawiali na własnych rysunkach.

ZADANIE KLAS DRUGICH - klasy drugie porównywały daty urodzin uczniów, obliczały ilość osób urodzonych w poszczególnych porach roku, wyszukiwali miesiące i dni, w których urodziło się najmniej czy najwięcej uczniów. Graficznie przedstawiali swoje wyniki.

ZADANIE KLAS TRZECICH - klasy trzecie wykonały makietę człowieka, na której umieściły (obliczone wcześniej) sumy wagi, wzrostu, nosów, rąk, palców. Porównywali również daty urodzin, obliczali ilość osób urodzonych pod danym znakiem, ustalali wspólne cechy.

ZADANIE KLAS CZWARTYCH - klasy czwarte na podstawie wywiadu w sekretariacie ustaliły ilość osób zatrudnionych w szkole. Wśród dorosłych procentowo ukazywały ilość kobiet i mężczyzn, wśród dzieci ilość chłopców i dziewczyn, ilość uczniów klas I - III i klas IV - VI.

ZADANIE KLASY PIĄTEJ - klasa piąta zbierała dane potrzebne do wykonania mapki szkoły. Obliczali pole szkoły i placu szkolnego. Wyliczali: jaką część placu zajmuje budynek, ile szkół zmieści się na placu, ile kroków potrzeba, by obejść plac szkolny itd.

ZADANIE KLASY SZÓSTEJ - klasa szósta rozpoczęła od zbierania danych o mieście i gminie. Korzystali z informacji umieszczonych na stronie internetowej miasta oraz folderów wykonanych przez klasę piątą. Zebrane dane przedstawili w zestawieniach procentowych. Obliczali, jaki obszar gruntu przypada statystycznie na jednego mieszkańca oraz wyliczyli przyrost ludności na przestrzeni wieku. Porównali jaki procent gminy zajmują lasy, a jaki obszary rolnicze.

 

Na koniec uczniowie klasy szóstej przygotowali lekcję matematyki, na której to oni byli nauczycielami, a nauczyciele uczniami. Wszyscy doskonale się bawili. Była to doskonała lekcja zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

 

2. BRZECHWA DZIECIOM - DZIECI BRZECHWIE

W projekcie tym wzięli udział wszyscy uczniowie, nauczyciele, a także niektórzy rodzice. Uczniowie zapoznali się z twórczością Jana Brzechwy Na lekcjach plastyki wykonali plakaty inspirowane twórczością tego pisarza. Dzieci z kółka historycznego przygotowały album biograficzny Jana Brzechwy, koło plastyczne wystawę prac, a uczniowie na kółku humanistycznym przedstawienie słowno - muzyczne.

 

 

7 marca 2003 r. odbył się również konkurs wiedzy o Janie Brzechwie. Uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w konkursie na najpiękniejszy strój wybranej postaci z utworów tego autora. Przed dniem zabawy i nauki z Janem Brzechwą wszystkie klasy wykonały maskotki przedstawiające postacie z utworów tego ulubionego poety dziecięcego. Do zadania włączyli się rodzice. Zbiór maskotek był imponujący.