WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA - ZAPRASZAMY
 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA CZYNNA

 

PONIEDZIAŁEK

10.40 - 12.45

 

WTOREK

8.55 – 10.50

11.35 – 13.40

 

ŚRODA

8.00 - 9.55

10.40 – 11.50

12.35 – 13.40

 

CZWARTEK

8.00 – 8.55

9.40 – 11.50

12.35 – 13.40

 

PIĄTEK

10.40 – 13.30

 

 

Nauczyciel bibliotekarz: Alina Zimniak-Pluta

W naszej bibliotece księgozbiór rozmieszczony jest w następujących działach:

1. Lektury – układ według klas.

2. Słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy przyrodnicze i inne.

3. Literatura piękna dla młodszych dzieci:

 B - baśnie, legendy, podania.

 Bw - bajeczki, wierszyki, opowiadania.

 Prz - powieści i opowiadania przyrodnicze.

 P - powieści i opowiadania przygodowe i przygodowo-podróżnicze.

 F - powieści i opowiadania fantastyczne.

4. Literatura piękna dla starszych dzieci – układ według alfabetu.

5. Literatura popularnonaukowa.

6. Księgozbiór dla nauczycieli: obejmuje literaturę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne,  
a także publikacje własne nauczycieli zamieszczane w szkolnym Banku konspektów.

W bibliotece:


 

Lektury w klasach VI –VI:

Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela (dwie powieści lub dwa zbiory opowiadań w klasie IV oraz po trzy powieści lub trzy zbiory opowiadań w klasach V i VI).  

2. Baśnie, legendy, opowiadania i utwory poetyckie, w tym pochodzące   z regionu. 

3. Fragmenty wybranych utworów polskiej i  światowej klasycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej, przy systematycznym motywowaniu uczniów do samodzielnego poznawania całych utworów. 

4. Teksty reprezentatywne dla źródeł kultury europejskiej. 

5. Utwory prozatorskie i poetyckie wprowadzające w polską tradycję i współczesność literacką. 

6. Teksty reprezentatywne dla różnych rodzajów, gatunków i form artystycznego wyrazu, ze szczególnym uwzględnieniem utworów epickich,      w tym odmian prozy fabularnej (w szczególności powieści podróżniczo - przygodowe, obyczajowe i fantastyczne). 

7. Teksty użytkowe, publicystyczne, popularnonaukowe, przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne. 

Lektury:

Carlo Collodi.: „Pinokio”,

Wiktor Gomulicki.: „Wspomnienia niebieskiego mundurka”

Irena Jurgielewiczowa.: „Ten obcy”,

Rudyard Kipling.: „Księga Dżungli”,

Józef Ignacy Kraszewski.: „Stara Baśń”,

C.S. Lewis.: „ Opowieści z Narnii, cz. I: Lew, Czarownica

 i stara szafa;

Kornel Makuszyński.: „Szatan z siódmej klasy”,

Lucy Maud Montgomery.: „Ania z Zielonego Wzgórza”,

Edmund Niziurski.: „Sposób na Alcybiadesa”,

Henryk Sienkiewicz.: „W pustyni i w puszczy”,

Alfred Szklarski.: „Tomek w krainie kangurów”,

Mark Twain.: „Przygody Tomka Sawyera”,

Juliusz Verne.: „W 80 dni dookoła świata”,

 Stanisław Lem.: „Bajki robotów”.

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest wyposażone w  4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner). W każdym z komputerów zainstalowano pakiet biurowy Microsoft Office oraz programy multimedialne:

*      Wielki Atlas świata PWN

*      Powszechna Encyklopedia PWN

*      Słownik języka polskiego PWN

*      Słownik wyrazów obcych PWN

*      Słownik ortograficzny PWN

*      Słownik poprawnej polszczyzny PWN

Centrum służy nauczycielom, uczniom

i społeczności lokalnej poprzez:

·        Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii.

·        Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej.

·        Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia i samokształcenia.

·        Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

·        Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.

·        Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 

·        Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, zwanej dalej Centrum, czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej:  poniedziałek (8.50-12.30), wtorek (8.00-8.45, 9.50-11.30), środa (8.00-8.45, 9.50- 11.30), czwartek (8.50-9.35, 11.45-12.30), piątek (8.50-9.35, 10.45-12.30).

·        Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych.

·        Korzystanie z komputerów, programów multimedialnych i Internetu jest bezpłatne.

·        Z Centrum mogą korzystać wszyscy chętni.

·        Obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków w Centrum.

·        Użytkownik ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.

·        Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.

·        Przy stanowisku może znajdować się maksymalnie 1 osoba

     (nie dotyczy lekcji bibliotecznych i innych zajęć grupowych).

·        Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez 45 minut. Po  upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp               do komputera.

·        Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

·        Możliwe jest drukowanie i kopiowanie pojedynczych egzemplarzy dokumentów.

·        Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

·        W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

·        Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Centrum na okres wskazany przez bibliotekarza.

 


 

Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w naszej szkole korzystają redaktorki szkolnej gazetki „Nowinki Jedynki”.

Na zdjęciach poniżej uczennice pracujące nad opracowaniem kolejnego numeru czasopisma pod opieką pani Aliny Zimniak-Pluty.