Wyniki ogólnopolskiego konkursu z matematyki "Olimpus"

                   

                            Laureaci:     Micha³ Nowak kl.5a - (5m.) -nagroda ksi¹¿kowa
 

                                                Micha³ Kuc kl.5a -(7m)
 

                                                Piotr Ja¿d¿ewski kl.4b - (8m.)
 

                                                Agnieszka Cych kl.4a - (10m.)