"Nasza  Ekolandia"

             kraina walcząca ze śmieciowym potworem

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      PROJEKT  REALIZOWANY OD 9 MARCA DO 29 MAJA 2009R.

                                                                                                                                                                             w Szkole Podstawowej nr 1 

„W przyrodzie nie ma ani nagród ani kar są tylko skutki.”

(Robert Ingrsoll)

 

 

      Cele szczegółowe projektu:

 

         Głównym celem jest w dalszym ciągu uwrażliwienie mieszkańców Miasta

i Gminy Twardogóra a w szczególności uczniów  naszej szkoły na konieczność ochrony środowiska poprzez prawidłowe zagospodarowanie odpadów    zgodnie z
 

zasadą 7xU.

 

 

 

 

1 Unikanie odpadów

- nauczenie  jak w łatwy sposób można przyczynić się do zmniejszenia ilości  

   odpadów w gospodarstwie domowym,

2. Użycie powtórne

-  zapoznanie ze sposobami i możliwościami wykorzystanie odpadów powtórnie

3.Utylizacja czyli odzyskiwanie

-  wskazywanie możliwości, jakie stwarzają technologie informacyjne i nauki    

   przyrodnicze w utylizacji odpadów,

-zapoznanie ze sposobami zagospodarowania odpadów na terenie gminy

4.Unieszkodliwianie czyli odzyskiwać

- zapoznanie uczniów możliwościami składowania odpadów niebezpiecznych 

   elektronicznych, wielkogabarytowych na terenie gminy,

5-7. Ustawicznie i uporczywie stosować te zasady i uczyć się o odpadach

-  zapoznawanie uczniów z rodzajami odpadów  oraz czasem ich  rozkładu,  

-  poznanie skutków rozkładu odpadów w warunkach niekontrolowanych,

- uświadomienie dzieciom wpływu naszego działania na nasze zdrowie i życie,     

- zdobycie umiejętności współdziałania i życia w grupie oraz perspektywicznego   

   myślenia  w działaniu na rzecz  wszystkich mieszkańców naszej planety.

  Przygotowanie i realizacja projektu będzie wspierana przez uczniów, rodziców i nauczycieli   

  pracowników szkoły i zakładów i instytucji .

 

      Streszczenie projektu:

        Zaplanowane cele  zrealizujemy poprzez szereg działań praktycznych, sprzątanie  terenu szkoły miasta i okolic, akcję zbiórek surowców wtórnych i niebezpiecznych, wycieczki, wywiady, konkursy plastyczne i miedzowe. Przygotujemy i wystawimy inscenizację teatralną, warsztaty ekologiczne oraz zestawienie danych dotyczących zbiórki segregowanych odpadów na terenie gminy i szkoły. Dzięki tym działaniom dzieci zrozumieją potrzebę selektywnej zbiórki odpadów a w codziennym życiu będą starały się ograniczać ilość produkowanych śmieci. Wierzymy, że zdobytą wiedzę przekażą całej rodzinie w swoich domach.

 

Uczniowie kółka przyrodniczego i ekologicznego w naszej szkole