LAUREACI KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO Z MATEMATYKI "MULTITEST 2009"

        MICHA£ KUC KL.6A - (202/208 PKT.) - 4 MIEJSCE - nagroda ksi¹¿kowa
        MICHA£ NOWAK KL.6A - (200/208 PKT.) - 5 MIEJSCE - nagroda ksi¹¿kowa
        MATEUSZ G¥SIOR KL.6B - (198/208 PKT.) - 6 MIEJSCE
        KATARZYNA PÊKALA KL.6A (194/208 PKT.) - 8 MIEJSCE