Wycieczka do Multicentrum we Wrocławiu w ramach projektu

projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" -styczeń 2011