Najważniejsze fakty związane z historią szkoły

 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 została założona 1 września 1997 r. na podstawie aktu założycielskiego z dnia 21 lutego 1997 r. (Uchwałą Rady Miasta w Twardogórze nr XXXV/212/97).

 2. Nadanie szkole imienia Polskich Noblistów i wręczenie sztandaru odbyło się 13 czerwca 2008 r. ( Uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVII/122/08).

NADANIE IMIENIA SZKOLE
 

3. Otwarcie i przekazanie sali gimnastycznej miało miejsce dnia 14 czerwca 2011 r.


OTWARCIE NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

                                                                                                     

 

 

                      .