ZESPÓŁ WOKALNY "TWARDOGÓRZANIE" W SKŁADZIE: Agnieszka Cych, Maja Olszańska, Aleksandra Orlikowska,

Aleksandra Pięta, Kornelia Woźniak, Adrianna Smolis, Klaudia Szewczyk, Justyna Wójcik, Michał Kuc

otrzymał

NAGRODĘ GRAND PRIX

NA I GMINNYM FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ W TWARDOGÓRZE

 POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY