WYCIECZKA W GÓRY STOŁOWE - MARZEC 2011

 

      W dniu 28.03.2011 r. zorganizowana została wycieczka przyrodnicza do Parku Narodowego Gór Stołowych współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji".
Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV - VI SP nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze.

 Wycieczka stworzyła uczniom możliwość poznania funkcjonowania ekosystemu leśnego, jego struktury i znaczenia dla środowiska.
Uczniowie zobaczyli skutki działania erozji i wietrzenia na przykładzie form skalnych rezerwatu Szczelinie Wielki.
Zaobserwowali też różnice w krajobrazie górskim i nizinnym oraz warunkach  pogodowych.
 Uczniowie zapoznali się zabytkami Dolnego Śląska.

 

Była to jednodniowa wycieczka autokarowa.

Wyjazd z Twardogóry nastąpił o godzinie 615.

 Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzenie bazyliki w Wambierzycach.

 Następnie udaliśmy się do Parku Narodowego Gór Stołowych gdzie powędrowaliśmy

pieszo pod opieką przewodnika szlakiem górskim na Szczeliniec Wielki.

 Następnie udaliśmy się na obiad i autokarem  pojechaliśmy zwiedzić Kaplice Czaszek w Czeremnej.
 

KAPLICA CZASZEK W CZERMNEJ