MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT EDUKACYJNY "DZIECI GŁOSUJĄ
DLA KLAS 6

 

    W październiku 2005 roku odbyły się w Polsce wybory prezydenckie. Również niepełnoletni obywatele maja prawo wypowiadać się w sprawach ważnych dla kraju. podczas realizacji projektu "Dzieci głosują" uczniowie dowiedzą się jakie są zasady organizowania wyborów, nabędą wiele przydatnych umiejętności i poznają w praktyce, na czym polega swobodne wyrażanie opinii w systemie demokratycznym.

Cele ogólne projektu:

umożliwienie młodym ludziom wypowiedzi w ważnych dla kraju sprawach
zdobycie wiedzy na temat uczestnictwa obywatelskiego w życiu społeczeństwa demokratycznego
zdobycie wiedzy o ordynacji wyborczej i uprawnieniach prezydenta
zdobycie doświadczenia związanego z organizowaniem się dla dobra publicznego
zdobycie wiedzy związanej z ustrojem Rzeczypospolitej
umiejętność podejmowania decyzji w sprawach publicznych
 

Cele szczegółowe projektu:

uczniowie potrafią odpowiedzieć na pytanie: czy warto iść na wybory?
wiedzą czym jest kampania wyborcza i czym jest marketing polityczny
potrafią dokonać analizy stron WWW, plakatów i ulotek kandydatów
potrafią wymienić cechy jakie powinien posiadać kandydat na prezydenta
potrafią przeprowadzić debatę prezydencką
znają pojęcia związane z wyborami
znają krótka historię wyborów prezydenckich w Polsce
potrafią przygotować przemówienie wyborcze
wiedzą jakie uprawnienia posiada prezydent
potrafią porównywać główne założenia programów wyborczych
 

Termin realizacji

26.09.05 - 06.10.2005
 

Formy pracy:

zróżnicowana (praca w grupach)
jednolita (praca indywidualna)
 

Metody pracy

pogadanka
debata
dyskusja
burza mózgów
korzystanie z TI
 

Środki dydaktyczne:

Internet
plakaty i ulotki kandydatów
encyklopedie i słowniki
czasopisma
lokal wyborczy
karty do glosowania
protokoły
lista obecności
krzyżówki i zadania

Obszary działalności:

język polski
historia i społeczeństwo
informatyka
matematyka
przyroda
plastyka
godzina wychowawcza
 

Zadania na poszczególnych przedmiotach:

Historia i społeczeństwo - lekcje "Historia wyborów prezydenckich w Polsce", "Uprawnienia prezydenta RP", "Który zkandydatów jest mi najbliższy?
Godzina wychowawcza - lekcja "Cechy idealnego prezydenta"
Język polski -lekcja "Czym jest debata?" "debata klasowa"
Informatyka - lekcja "Kandydat na prezydenta -tworzenie folderu"
Matematyka - lekcja "Obliczenia związane z wyborami"
Plastyka -lekcja "Karykatura prezydenta"