22 marca 2017 roku uczniowie klasy VI b uczestniczyli w spotkaniu z pisarką Agnieszką Frączek. Autorka w swoich
 książkach popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Pisze m.in. o homonimach, frazeologizmach i przysłowiach.
 Czytając wiersze z cyklu Byk jak byk, czyli nie całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach językowych
opowiadała o kulturze słowa  i najczęściej popełnianych błędach podczas wypowiedzi.