PROJEKT EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY

Dnia 26 października uczniowie klasy 4b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogórze w ramach realizacji projektu Edukacja dla Doliny Baryczy
 uczestniczyli w wycieczce do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Zajęcia poprowadził pracownik
DZPK - Leszek Matacz. Pierwszym etapem było
zwiedzanie Galerii Ziemi w Krośnicach oraz parku z rosnącymi gatunkami drzew olchy, dębu, klonu, wiązu
oraz kasztana jadalnego. Następnie uczniowie
 uczestniczyli w zajęciach w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu. Tematem spotkania było dowiedzenie się o najciekawszych zabytkach oraz występującej
 różnorodności owadów, płazów, gadów i ptaków na terenie Doliny Baryczy W trakcie oglądania zobaczyliśmy eksponaty m.in. bobra, wydry, norki oraz
kormorana, mewy i kowalika. Były to bardzo ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze. Na koniec tej lekcji czekał na nas ciepły poczęstunek.
Następnie udaliśmy się do malowniczej wsi Duchowo położonej na wzniesieniach zaledwie 2 km od Milicza. Obiektem naszego zainteresowania był drewniany
 wiatrak z 1671 r. W sąsiedztwie wiatraka zwiedziliśmy wybudowaną Chatę Młynarza, w której znajdują się cenne eksponaty związane z młynarstwem i historią
 wsi. Na wycieczce panowała bardzo miła atmosfera.